Previous

Content marketing - Tænk som en nyhedsredaktion

Content marketing - Tænk som en nyhedsredaktion
Next

Dagens infografik: Statistik for internetbrug

Dagens infografik: Statistik for internetbrug
12 March, 2013

Digital + analog markedsføring = skøn toenighed

Mange diskuterer digital vs. analog markedsføring. Hvad virker bedst? Hvad skal der satses på? Fronterne er ofte trukket hårdt op med de traditionelle reklamebureauer på den ene side og de digitale på den anden i kampen om marketingbudgetterne.

KLASSISKE ARGUMENTER, DU SOM KØBER MØDER

Top 4 argumenter for analog markedsføring (TV, trykte annoncer, kataloger, flyers, osv.)

  1. ”I har brug for at være synlige i mediebilledet for at skabe erindring og præference i målgruppen”
  2. ”I har brug for eksponering i målgruppens medie- og generelle adfærd. Det handler om top of mind”
  3. ”I skal differentiere jer i markedet via værdiladet og involverende kommunikation og branding”
  4. ”Trafik på et website er skabt af branding uden for internettet”

Top 4 argumenter for digital markedsføring (SEO, AdWords, Social Media, banners, osv.)

  1. ”Digital markedsføring er 100% målbart (i Google Analytics)”
  2. ”Digital markedsføring er nemmere at målrette og giver dermed markedsføringen større kvalitet”
  3. ”Medieudviklingen taler sit tydelige sprog – danskerne er på internettet, og der skal I også være”
  4. ”I skal annoncere på Facebook. 18% af vores tid på internettet bruges på Facebook”

Der er sikkert mange flere gode bud på argumenter, der bør være i Top 4. Men det smukke er, at de fleste argumenter er korrekte - bare ikke i enhver kontekst. Ens for dem alle gælder, at I har brug stærke sproglige og visuelle virkemidler for at kommunikationen kan få gennemslagskraft og være overbevisende.

Tag altid udgangspunkt i formål og målgruppe

Valg af markedsføringstype skal (som altid) træffes på baggrund af formål og målgruppe. Er der fx tale om strategisk eller taktisk markedsføring, hvor befinder målgruppen sig, hvad er budskabet, osv. Det er afgørende, at både I som kunde og leverandør har indgående viden om disse. Diskussionen bør derfor måske ikke være enten digital markedsføring eller analog markedsføring. I stedet bør man først og fremmest arbejde med, hvordan disciplinerne kan smelte sammen for at give det mest optimale output.

Vi taler om en digital tidsalder, en digital verden, men faktum er, at den analoge verden og vores berøring med den nok ikke vil forsvinde inden for nær fremtid. Så marketingmixet har stadig i høj grad sin berettigelse. Det er der heldigvis mange, der stadig husker.